Начало

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPrint this page

Адвокатска кантора „Ивайло Данов и партньори” предоставя:

  • правни консултации и съвети на физически и юридически лица;

  • изготвяне на договори, становища и анализи;

  • абонаментно правно обслужване;

  • процесуално представителство пред съдебни и арбитражни органи;

  • съдействие при процедури по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове

Екипът ни работи както в областта на гражданското, така и в областта на наказателното право. Адвокатската кантора е специализирана в следните правни сфери на дейност:

  • вещно право, облигационно право, търговско право, семейно и наследствено право, административно право и наказателното право.

Успешно работим в партньорство с водещи адвокати и адвокатски дружества в София, като екипът ни постоянно обменя знания и опит с тях.

Основната ни цел е да предоставяме професионална и точна правна защита за интересите на нашите клиенти. Освен знанията и опита, които притежаваме, ние периодично участваме в различни семинари в областта на правото, чрез които разширяваме кръга си на познания и бързо научаваме за всички промени в българското и европейското законодателство.