ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPrint this page

Уважаема избирателна комисия,

            С настоящото долуподписаните адвокати предлагамe кандидатурата на адвокат ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ от САК, с личен №1500372110, за ПРЕДСЕДАТЕЛ на Висшия Адвокатски Съвет, която кандидатура да бъде гласувана, както на избора, така и на евентуалния допълнителен избор за висши органи на българската адвокатура, които ще се проведат през 2021г.

            Мотивите ни да издигнем кандидатирата именно на Ивайло Данов са, че същият е адвокат с дългогодишна практика, който познава в детайли проблемите на българската адвокатура.  Като заместник-председател (2012г.-2014г.) и председател на Софийската адвокатска колегия (2017г.-2021г.), той се утвърди като ръководител от модерен тип, фокусиран върху важното и ориентиран към резултатите.

Адв.Ивайло Данов притежава професионална експертиза като адвокат, арбитър и медиатор. Той е диалогичен и същевременно убедителен при комуникация. Освен с инициатива и точност, същият се отличава и със своята решителност и постоянност в отстояване интересите на адвокатите пред институциите. Досегашната успешна дейност на САК е доказателство за лидерските му умения, за неговото стратегическо мислене и организационни способности.

            Адв.Ивайло Данов се ползва с международно признание от престижни адвокатски организации (UIA, IBA, FBE, CIB, ELSA-INTERNATIONAL) и чуждестранни адвокатски колегии. Изградените лични контакти между него и председателите на адвокатурите в Париж, Милано, Мадрид, Барселона, Франкфурт, Варшава, Анкара, Белград, Санкт Петербург и др. ще бъдат от несъмнена полза както за развитието на българската адвокатура като институция, така и за повишаване професионалното ниво на адвокатите в България.

            Като полагаме подписа си под настоящото предложение, изразяваме дълбокото си убеждение, че адв.Ивайло Данов е подходящ за ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ. Неговите личностни характеристики и нагласи, професионални способности и административни умения и опит ни дават основание да считаме, че той би бил успешен ръководител.

                                                                                                  С уважение:

1. адв. Тодор Батков

2. адв.Борислав Боянов

3. адв.Андрей Делчев

4. адв.Тодор Табаков

5. адв.проф.Валентина Попова

6. адв.доц.Таня Градинарова

7. адв.проф.Иван Тодоров

8. адв.Явор Камбуров

9. адв.Явор Варадинов

10. адв.Трифон Балевски

11. адв.Мариус Величков

12. адв.Георги Гугински

13. адв.Пламен Попадичов

14. адв.Екатерина Спасова

15. адв.Екатерина Иванова

16. адв. Менко Менков

17.адв.Венцислав Луканов

18. адв.Капка Гергинова

19. адв.Стоян Чаталбашев

20. адв.Таня Райчева

21. адв.Иван Геров

22. адв.Иван Иванов

23. адв.Радомир Доросиев

24. адв.Янко Янков

25. адв.Виолета Койчева

26. адв.Венцислав Панчев

27. адв.Анна Василиева

28. адв.Аделина Василева

29. адв.Венелин Венциславов

30. адв.Милчо Бенгарски