Професионална автобиография

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPrint this page

ИВАЙЛО ДАНОВ

Адвокат, медиатор, арбитър и лектор

Резюме

 • 1992 г. завършва юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”;

 • 1992 г. е вписан като адвокат в регистрите на САК с личен №1500372110;

 • 2001 г. преминава първо обучение за медиатор;

 • 2006 г. е вписан в Националния регистър за правна помощ под №2301;

 • 2008 г. преминава второ обучение за медиатор е вписан в Единния регистър на медиаторите под №20080612006;

 • 2011 г. е вписан като арбитър в Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация;

 • 2012 г. е избран за Заместник-председател на Софийския адвокатски съвет;

 • 2014 г. е избран за Председател на сдружение „Общество на рускоговорящите адвокати”;

 • 2017 г. е избран за Председател на Софийската адвокатска колегия;
 • 2020 г. е вписан като арбитър в Арбитражния съд при Европейската юридическа палата

Адвокатска практика

 • Ивайло Данов предоставя като адвокат правна помощ по граждански, административни и наказателни дела.

 • След избирането си за член на САС, адв. Данов посвещава голяма част от времето си на борбата за решаването на констатираните проблеми в собствената му практика на „съдебен адвокат”.

 • от 2020г. специализира и в областта на защита на човешките права.

Служебен защитник

 • Ивайло Данов предоставя правна помощ като служебен защитник от 2006 г. до избирането му за член на САС.

 • Работи активно в посока подобряване на условията на труд и оценката на труда на „служебния защитник”.

Медиация

 • Адв. Ивайло Данов е един от първите медиатори-доброволци към Центъра за спогодби и медиация при СРС и СГС от създаването му и до сега.

 • Избран е за член на УС на сдружение „Медиатор”.

 • Членува в Националната асоциация на медиаторите и в сдружение „Институт за решаване на конфликти”.

Преподавателска дейност

 • От 2013 г. адв. Ивайло Данов е лектор към ЦОА „Кръстю Цончев” с основен фокус върху гражданското право и в извънсъдебното разрешаване на спорове.

 • в практиката си като обучител по медиация има успешно проведени няколко курса на адвокати от адвокатските колегии в гр.София, гр.Благоевград и гр.Пазарджик.

Други

 • Владее писмено и говоримо английски и руски език.

 • Член на сдружение „Общество на испаноговорящите адвокати” – ползва испански език.

 • Управляващ съдружник в адвокатско съдружие „Данов, Величков и партньори”.