ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Уважаема избирателна комисия,

            С настоящото долуподписаните адвокати предлагамe кандидатурата на адвокат ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ от САК, с личен №1500372110, за ПРЕДСЕДАТЕЛ на Висшия Адвокатски Съвет, която кандидатура да бъде гласувана, както на избора, така и на евентуалния допълнителен избор за висши органи на българската адвокатура, които ще се проведат през 2021г.

            Мотивите ни да издигнем кандидатирата именно на Ивайло Данов са, че същият е адвокат с дългогодишна практика, който познава в детайли проблемите на българската адвокатура.  Като заместник-председател (2012г.-2014г.) и председател на Софийската адвокатска колегия (2017г.-2021г.), той се утвърди като ръководител от модерен тип, фокусиран върху важното и ориентиран към резултатите.

Адв.Ивайло Данов притежава професионална експертиза като адвокат, арбитър и медиатор. Той е диалогичен и същевременно убедителен при комуникация. Освен с инициатива и точност, същият се отличава и със своята решителност и постоянност в отстояване интересите на адвокатите пред институциите. Досегашната успешна дейност на САК е доказателство за лидерските му умения, за неговото стратегическо мислене и организационни способности.

            Адв.Ивайло Данов се ползва с международно признание от престижни адвокатски организации (UIA, IBA, FBE, CIB, ELSA-INTERNATIONAL) и чуждестранни адвокатски колегии. Изградените лични контакти между него и председателите на адвокатурите в Париж, Милано, Мадрид, Барселона, Франкфурт, Варшава, Анкара, Белград, Санкт Петербург и др. ще бъдат от несъмнена полза както за развитието на българската адвокатура като институция, така и за повишаване професионалното ниво на адвокатите в България.

            Като полагаме подписа си под настоящото предложение, изразяваме дълбокото си убеждение, че адв.Ивайло Данов е подходящ за ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ. Неговите личностни характеристики и нагласи, професионални способности и административни умения и опит ни дават основание да считаме, че той би бил успешен ръководител.

                                                                                                  С уважение:

1. адв. Тодор Батков

2. адв.Борислав Боянов

3. адв.Андрей Делчев

4. адв.Тодор Табаков

5. адв.проф.Валентина Попова

6. адв.доц.Таня Градинарова

7. адв.проф.Иван Тодоров

8. адв.Явор Камбуров

9. адв.Явор Варадинов

10. адв.Трифон Балевски

11. адв.Мариус Величков

12. адв.Георги Гугински

13. адв.Пламен Попадичов

14. адв.Екатерина Спасова

15. адв.Екатерина Иванова

16. адв. Менко Менков

17.адв.Венцислав Луканов

18. адв.Капка Гергинова

19. адв.Стоян Чаталбашев

20. адв.Таня Райчева

21. адв.Иван Геров

22. адв.Иван Иванов

23. адв.Радомир Доросиев

24. адв.Янко Янков

25. адв.Виолета Койчева

26. адв.Венцислав Панчев

27. адв.Анна Василиева

28. адв.Аделина Василева

29. адв.Венелин Венциславов

30. адв.Милчо Бенгарски

Представяне

За тези, които не ме познават – аз съм Ивайло Данов.

В професионалната си кариера съм бил само адвокат и имам близо три десетилетия практика зад гърба си.  Моята професионална автобиография можете да видите тук. Винаги съм имал вътрешната потребност да работя за нашите общи професионални каузи. Това съм го правил като  заместник-председател (2012г.-2014г.) и като председател (2017г.-2021г.) на Софийската адвокатска колегия. Тези два мандата ми дадоха необходимия опит и твърдя, че познавам отлично проблемите на българската адвокатура. Доказал съм, че отстоявам идеите, в които вярвам, умея да работя в екип и уважавам чуждото мнение и разумните аргументи дори на опонентите си. Уверен съм, че мога да се справя с тази отговорност и затова се кандидатирам за Председател на Висшия адвокатски съвет.

От опит зная, че на тази позиция трябва много да се работи. Тя не е между другото, не е за обогатяване на биографията. Тя изисква посвещаване и е за хора, които от сутрин до вечер ще се занимават с проблемите на колегите, които, както знаете са много и от най-различно естество.  Мисля, че с досегашната си дейност съм доказал, че мога да се отдавам стопроцентово за защита на дадена кауза, а за мен адвокатурата е  висша кауза. Доказателство за това е фактът, че през мандата на предишния Софийски адвокатски съвет ние заедно успяхме да обединим Софийската адвокатска колегия след период на двегодишно противопоставяне и съветът постигна сериозни успехи в дейността по повишаване на професионалната квалификация, в социалната и международната дейности.

Професионалните ми разбирания са, че като модел на управление Висшият адвокатски съвет не трябва да се превръща в „Еднолично ООД“ или в „Клуб за избрани“. Висшият орган на адвокатурата не трябва да бъде оръжие на корпоративни интереси. По тази причина – декларирам, че ще работя с всички колеги в цялата страна и ще се вслушвам в мненията им. Ще направя необходимото за това всеки адвокат да участва равноправно в живота на адвокатурата. За мен едновременното  участие на самостоятелно практикуващи колеги и тези от формални и неформални сдружения е ключово за легитимността на съвета.

Едно от нещата, за които още на първото заседание на новоизбрания Висш адвокатски съвет ще настоявам, е двойно намаляване на членския внос. Времената са трудни за всички. Знам, че има идеи в обратната посока – за многократно увеличаване на всички вноски, което би поставило в неравностойно положение мнозина. Ако бъда избран – няма да допусна подобно нещо.

В диалог с колегите и непреклонно пред лица и институции, чиито решения засягат нашата професионална общност, ще отстоявам нейните интереси. Трябва незабавно да се спре използването на най-висшия орган на адвокатурата за прокарване на лобистки бизнес интереси. Това подхранва негативното отношение към нашата професионална общност. В същото време няма да пожаля сили, за да успеем да решим отлагани с години задачи, които имат пряко отношение към професионалния ни живот. Например приоритетно да бъде приет нов Закон за адвокатурата и да бъдат променени процесуалните закони и ЗДДФЛ, като процентът на нормативно признатите разходи се увеличи от 25% на 40 % за адвокатите, да бъде актуализирана методиката на оценяване на адвокатския труд при осъществяване на правна помощ по реда на ЗПП, както и предвидените в Наредбата за заплащане на правната помощ размери на възнагражденията. Естествено, за постигането на тези цели ще разчитам на всички вас. Защото нашето дело е благородно, справедливо и най-вече – общо.

Най-нормалното нещо, след като се представям пред вас, е да имам и управленска програма, която своевременно ще бъде представена. Гарантирам лично, че тя е реална и изпълнима и няма да се отклоня от нея.

Уважаеми колеги,

Ние сме адвокати, а не политици. Моето разбиране е, че в тези дни преди изборите за висшите органи на адвокатурата трябва да има състезание на идеи, а не размяна на компромати. Нашата професия е благородна и почтена. Вярвам, че този избор ще докаже   твърдението ми за пореден път. Ние не бива да вкарваме в предизборната си борба клюки, интриги, недоказани твърдения, пошли внушения и лични обвинения към опонентите си. Като кандидат в тези избори, аз декларирам, че няма да използвам подобни методи, които нямат нищо общо с работата на адвокатурата  и  на Висшия адвокатски съвет. Влизам в предизборната надпревара с чиста съвест, открито лице, ясна визия и готовност да вложа всичко от себе си за постигане на важните за Адвокатурата цели.

Нека този, който спечели доверието ви, е този, който с действията си Ви е убедил, че ще работи в полза на адвокатурата!

Вярвам, че във висшите ни органи ще изберете личности, които ще работят за всички адвокати – честно, отговорно и достойно!

С уважение:

адвокат Ивайло Данов

Професионална автобиография

ИВАЙЛО ДАНОВ

Адвокат, медиатор, арбитър и лектор

Резюме

  • 1992 г. завършва юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”;

  • 1992 г. е вписан като адвокат в регистрите на САК с личен №1500372110;

  • 2001 г. преминава първо обучение за медиатор;

  • 2006 г. е вписан в Националния регистър за правна помощ под №2301;

  • 2008 г. преминава второ обучение за медиатор е вписан в Единния регистър на медиаторите под №20080612006;

  • 2011 г. е вписан като арбитър в Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация;

  • 2012 г. е избран за Заместник-председател на Софийския адвокатски съвет;

  • 2014 г. е избран за Председател на сдружение „Общество на рускоговорящите адвокати”;

  • 2017 г. е избран за Председател на Софийската адвокатска колегия;
  • 2020 г. е вписан като арбитър в Арбитражния съд при Европейската юридическа палата

(още…)